دانلود نرم افزار-نرم افزار FileZilla

دانلود نرم افزار-نرم افزار FileZilla

از جمله  ویژگی های نرم افزار FileZilla

     آسان برای استفاده
     پشتیبانی از FTP، FTP بر روی SSL / TLS (FTPS) و SSH پروتکل انتقال فایل (SFTP)
    
پشتیبانی از IPv6
    
موجود در بسیاری از زبان
     پشتیبانی از رزومه کاری و انتقال فایل های بزرگ بزرگتر از 4GB
    
مدیر سایت قدرتمند و صف انتقال
     بوک مارک ها
     کشیدن و رها کردن پشتیبانی
     محدودیت سرعت انتقال تنظیم
     فیلترهای نام فایل
     شبکه جادوگر پیکربندی
     ویرایش فایل از راه دور
پشتبانی از پروکسی Ftp و Socks5و...

بازدید 251

پیغامها

ثبت نطر