مراحل ساخت لینک

  • درج لینک مورد نظر در کادر بالایی
  • انتخاب نام انتخابی در کادر پایینی
  • در صورت عدم انتخاب نامی برای لینک سیستم به صورت اتوماتیک نامی انتخاب می کند
  • دریافت لینک

کوتاه کردن لینک

با استفاده از این سرویس شما می توانید لینک های طولانی را به آدرس های کوچک تبدیل کرده و بدون در نظر گرفتن زمان خاصی از لینک مورد نظر استفاده کنید،از جمله ویژگی های سرویس کوتاه کردن لینک دومیم می توان به سرعت بالای سرور ،عدم تبلیغات در مسیر لینک شما،انتخاب نام لینک توسط کاربر نام برد

CopyRight 2017 All Right Reserved | Developer & Designed by Azhman group